Aktieöverlåtelse

Denna sida beskriver hur du gör om du vill ge bort eller sälja en eller flera av dina aktier i Lörje Gård AB.

Vem får jag överföra mina aktier till?

Som ägare i Lörje Gård får du ge bort eller sälja dina aktier till vem du vill, men om den nya ägaren inte är make/maka, sambo, egna barn eller majoritetsägt eget bolag, krävs att två befintliga ägare rekommenderar den nya ägaren enligt gällande samtyckesklausul. Den exakta lydelsen gällande samtyckesklausulen finner du att läsa i Bolagsordningen.

Notera att bolaget f.n. inte förmedlar köpare.

Hur gör jag?

Om det är fråga om ett köp rekommenderas att ni först skriver ett avtal mellan dig och köparen. Lörje gård har tagit fram ett förslag till avtal som kan laddas ner här i Word-format. Notera att bolaget inte ansvarar för avtalsmallens juridiska korrekthet, utan är bara ett förslag. Ni kan avtala köpet på valfritt sätt.

Efter avtalsskrivande, eller om det är fråga om en gåva, fyller ni i blanketten Aktieöverlåtelse, undertecknar båda parter, skannar eller fotograferar av blanketten och mailar till info@lorje.se

Om samtyckesklausulen kräver att två befintliga aktieägare rekommenderar köparen, ska även blanketten för rekommendation skickas in till info@lorje.se. Men det går också bra att de två befintliga aktieägarna skriver egenhändiga rekommendationer i var sitt mail till info@lorje.se. Bolaget understryker att rekommendationerna står som underlag för styrelsens bedömning och prövning.

Efter att styrelsen har uppdaterat aktieboken kommer den nya köparen att erbjudas att teckna medlemskap i Lörje®, om styrelsen inte ser några hinder för detta och att den nya köparen äger s.k. medlemsaktiva aktier (aktier med aktienummer under 202).