Vår vision

För att tydliggöra konceptet med Lörje® har en vision och värdegrund tagits fram. På så sätt är det enklare för oss i gemenskapen att förstå den bakomliggande tanken. Vår vision är att man ska känna en enorm stolthet i att vara med i den sociala gemenskapen att tillsammans äga, utveckla och förvalta något så unikt som Lörje® på Gotland.

 

Vår värdegrund

 • Vi erbjuder social och öppen gemenskap för alla – oavsett språk, kultur
  och skäl varför man har valt att vistas på Lörje®. Svenska är vårt
  officiella språk så att ingen skall känna sig utanför.
 • Vi vill skapa en levande gård som sjuder av liv och glädje. Vår
  målsättning är att Lörje® är så fullbelagt som möjligt.
 • Vi värnar om Lörjes anrika berättelse, historiska hus, särpräglade natur
  samt tillför modern teknik för bekvämlighet och effektiv administration.
 • Vi tycker det är kul att ibland skapa eller vara med på spännande
  aktiviteter.
 • Vi visar hänsyn för dem som ibland väljer egen tid.
 • Vi värnar om vår gemenskap och låter aldrig konflikter förstöra
  våra goda relationer.
 • Vi tycker att det är roligt att vara aktiv och vilja utveckla Lörje®.