Historien

Hela miljön vid Lörje® med byggnaderna och omgivningarna minner om kalksstensindustrins storhetstid.

Lörje® är en av mycket få bevarade bruksmiljöer i ett område där en rad kalkindustrier med tillhörande hamnanläggningar, kalklador, verkstäder och bostäder tidigare legat som ett pärlband längs den gotländska kusten.

Stenindustrin, som var etablerad i Lörje® redan på 1600-talet, nådde sin höjdpunkt omkring sekelskiftet och två decennier framåt. År 1940 lades verksamheten ner och disponentbostäderna på Lörje Kontor, som användes för arbetsledning i de omkringliggande kalkbrotten, behövdes inte längre. Husen kom att ägas av Estniska Hjälpcentralen, men marken arrenderades.

Under perioden 1949–1996 genomförde esterna månadslånga (ibland två månader långa) sommarkolonier på Lörje® för tusentals barn med estniskt påbrå. Esterna kallade gården för Ojamaa som betyder Gotland på äldre estniska. Efter år 1996 ansågs husen inte vara i tillräckligt gott skick. Någon finansieringsplan fanns inte.

Husen skänktes bort till Birgitta Gustafson, bofast på Gotland, som år 2002 bildade aktiebolaget Lörje Gård AB. Istället för att arrendera marken, köpte företaget tomtmarken av tyska Heidelberg Cement. Birgitta lyckades få Länsstyrelsen att renovera de bevarandevärda byggnadernas tak för ca 2,4 miljoner. Under oktober 2016 sålde Birgitta aktierna i aktiebolaget.

Verksamhetens syfte är att bevara gården utan vinstintresse.