Rekommendationsbrev

I förekommande fall stipulerar samtyckesklausulen i bolagsordningen att två rekommendationer ska insändas i samband med aktieöverlåtelse. Då kan följande blankett undertecknas, skannas/fotograferas och sändas in till info@lorje.se.

Det går emellertid också bra att personerna sänder in egenhändiga rekommendationer direkt till info@lorje.se.