Vattenanalys 2022

Vatten kan bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Tjänligt med anmärkning betyder att det är fullt drickbart och inte sprider sjukdomar, men att det uppmärksammar oss på att det finns egenskaper i vattnet man bör hålla under uppsikt, ifall värdena skulle öka.

Beroende på om vår verksamhet uppfattas som enskilt vatten (privat) eller om det uppfattas som kommersiellt vatten, finns det olika riktvärden när det tjänliga vattnet blir tjänligt med anmärkning.

Laboratoriet som har utfärdat vår rapport har uppfattat oss som kommersiellt vatten. Därför bedöms vi hårdare än om vi vore enskilt (privat) vatten.

Hade vi bedömts som enskilt, privat vatten hade vi haft tjänligt vatten och när vi bedöms som kommersiellt vatten får vi tjänligt med anmärkning, dock långt från otjänligt.

Vattenprovet togs enligt laboratoriets anvisningar.

Rapporten för år 2022 finner du här.

Det finns bara två provfall som påverkar oss.

  1. Koliforma bakterier
    Bedöms man som enskilt vatten måste man ha mer än 50 för att vattnet ska klassas som tjänligt med anmärkning och över 500 för att klassas som otjänligt. Vårt prov visade endast 4. Bedöms man som kommersiellt vatten får man dock inte ha mer än 0. Därför får vi tjänligt med anmärkning.
  2. Mikroorganismer (odlade i 3 dygn 22 grader)
    Bedöms man som enskilt vatten måste man ha mer än 1 000 för att få tjänligt med anmärkning. Vårt prov visade bara 200. Vid kommersiellt vatten får man dock inte ha över 100. Därför får vi tjänligt med anmärkning.

Sammanfattningen är att för år 2022 hade vi vatten av god kvalitet, men dock inte lika bra som kommunalt vatten som renas i reningsverk.